www.infocom.md
TEHNOLOGII INFORMATIONALE SI SERVICII DE FACTURARE
 

--------------------1------------------------------
Pentru a refuza de serviciul RADIO sunati 876366.
Pentru a refuza de serviciul ANTENA colectiva 719459
--------------------2---------------------------------

Cota-parte pentru luna aprilie 2016 a fost calculata conform pct.116 al Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare aprobat prin Hotararea Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica nr.271/2015 din 16.12.2015 al RM (Monitorul Oficial nr.69-77/447 din 25.03.2016).


"In blocurile locative in care contractele de furnizare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare sunt incheiate cu gestionarul blocului locativ, facturarea serviciului se efectueaza in baza tarifelor aprobate pentru furnizarea acestui serviciu la blocul locativ si a volumului de apa inregistrat de contorul comun instalat la bransamentul blocului, cu distribuirea integrala pe apartamente a volumului de apa inregistrat. Distribuirea pe apartamente a volumului de apa inregistrat de contorul comun de la bransamentul blocului locativ se efectueaza in baza datelor contoarelor instalate in apartamente de catre proprietari/locatari sau, in lipsa contoarelor, conform normelor de consum aplicate.

Volumul inregistrat de contorul de la bransamentul blocului locativ, dar nedistribuit, in baza indicatiilor contoarelor individuale/normelor de consum aplicate se repartizeaza adaugator pentru fiecare apartament proportional consumului inregistrat de contoarele instalate in apartament si conform normelor de consum in lipsa contoarelor".Meniul principal: