www.infocom.md
TEHNOLOGII INFORMATIONALE SI SERVICII DE FACTURARE
 

Intreprinderea Municipala "Infocom"

activeaza sub forma juridico-organizatorica de Intreprindere Muncipala, fondatorul intreprinderii fiind Consiliul Municipal Chisinau. Patrimoniul intreprinderii constituie proprietate municipala si este transmis de catre fondator intreprinderii cu drept de gestiune economica.

Structura organizatorica a intreprinderii este prezentata in tabelul de mai jos:

In activitatea curenta, Intreprinderea Municipala "Infocom" se conduce de prevederile legislatiei in vigoare, de acte normative specifice domeniului de activitate al intreprinderii. Unele dintre aceste acte normative pot fi consultate prin accesarea link-urilor de mai jos:
  1. Regulamentul cu privire la modul de prestare si achitare a serviciilor locative, comunale si necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor si conditiile deconectarii acestora de la /reconectarii la sistemele de incalzire si alimentare cu apa (aprobat prin Hotarirea Guvernului Nr.191 din 19.02.2002, Monitorul Oficial al R.Moldova Nr.29-31 din 28.02.2002);
  2. Metodologia calcularii si aplicarii tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apa si evacuare a apelor uzate (Hotarirea Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica Nr.28 din 07.12.2000, Monitorul Oficial al R.Moldova Nr.157-159 din 21.12.2000);
  3. Decizia Consiliului Municipal Chisinau "Cu privire la aprobarea Cataloagelor de preturi la serviciile furnizate populatiei si agentilor economici de catre S.A. "Apa-Canal Chisinau" (Nr.5/1 din 11.11.2002, Monitorul Oficial al R.Moldova Nr.173 din 17.12.2002);
  4. Legea Republicii Moldova "Serviciilor publice de gospodarie comunala" (Nr.1402-XV din 24.10.2002, Monitorul Oficial al R.Moldova Nr.14-17 din 07.02.2003)

Principiul de activitate al I.M.Infocom este urmatorul:

  1. Populatia prezinta lunar Gestionarilor fondului locativ cereri privind eventualele modificari in componenta familiilor, modificarea proprietarului locuintei etc., precum si cererile privind excluderea din plata pentru serviciile comunale a sumelor ce se refera la perioada lipsei sau neprestarii serviciilor respective. Deasemanea, locatarii prezinta direct la I.M.Infocom indicii contoarelor individuale de apa;
  2. Prestatorii de servicii prezinta lunar catre I.M.Infocom datele privind volumul total al serviciilor prestate populatiei in luna respectiva;
  3. Gestionarii fondului locativ, la randul sau, prezinta informatia privind modificarile fondului locativ (de exemplu, modificarea numarului de locatari intr-un apartament, schimbarea proprietarului etc), perioada lipsei serviciilor respective in anumite apartamente (.lipsa apei potabile, apei calde menajere, a incalzirii - pe timp de iarna etc.);
  4. Gestionarul, in cazul lipsei sau a neprestarii serviciilor, prezinta informatia respectiva Prestatorilor de servicii pentru coordonare si avizare, dupa care transmite informatia catre I.M.Infocom;
  5. I.M.Infocom, dupa receptionarea informatiei respective de la Prestatori si Gestionari, efectuaza calculul volumelor de servicii consumate de catre fiecare locatar in parte, efectuaza recalcularea sumelor in baza informatiei primite de la Gestionari si avizate de catre Prestatori, pentru serviciile carora se efectuaza recalculul. Dupa aceasta are loc repartizarea acestor volume pentru fiecare apartament in parte, ceea ce se reflecta in Avizele de plata/chitante care se tiparesc la I.M.Infocom si se repartizeaza populatiei prin intermediul Postei Municipale sau a gestionarilor fondului de locuinte.

Meniul principal: