www.infocom.md
TEHNOLOGII INFORMATIONALE SI SERVICII DE FACTURARE
 

FACTURAREA SERVICIILOR LOCATIV-COMUNALE

In prezent I.M."Infocom" perfecteaza chitante pentru 35 servicii locativ-comunale. In dependenta de solicitarile fiecarui gestionar, aceste servicii sunt repartizate in 4 tipuri de avize de plata/chitante sau incluse intr-un singur document de plata. Totodata exista posibilitatea de a extinde atit numarul de servicii, cit si numarul de chitante.

Facturarea serviciilor locativ-comunale este executata conform datelor primare prezentate de:
  • locatari (consumul de apa potabila si apa calda menajera, pentru apartamentele contorizate);
  • gestionarii fondului locativ (IMGFL, APLP, CCL, FD);
  • prestatorii serviciilor locativ-comunale.
Recalcularile sunt acceptate numai in cazurile cind acestea sunt prezentate (sau acceptate) de catre prestatorii serviciilor respective si prezentate la I.M.Infocom in scris (conform documentelor stabilite).

Evidenta achitarii serviciilor se tine in corespundere cu platile efectuate in punctele de incasare a mijloacelor banesti de la populatie (banci, posta) si platile efectuate in casa prestatorului serviciului respectiv.

Calculele sunt efectuate in cadrul Sistemului Informational "Infocom-Bon" in corespundere cu informatia primara prezentata de locatari, gestionari si prestatorii de servicii in scris (total peste 15 formulare si documente initiale). Datorita flexibilitatii Sistemului si pachetului extins de programe sofisticate ale acestui Sistem, modalitatea de efectuare a calculelor pentru unul sau mai multe servicii locativ-comunal poate fi executata in dependenta de dotarea atit a blocurilor locative, cit si a apartamentelor cu contoare de evidenta a volumelor consumate si in dependenta de proprietatile serviciului respectiv. Reiesind din cele expuse, in cazul aparitiei a unui sau mai multor servicii noi, modalitatea de efectuare a calculelor se stabileste intr-un termen foarte restrins.

Inzestrarea tehnica a intreprinderii cu echipamente moderne ne permite sa imprimam peste 400000 avize de plata/chitante, format A5, in doar de 60 ore.

SCHEMA PROCESULUI TEHNOLOGIC

"Perfectarea bonurilor de plata pentru serviciile comunale"

Meniul principal: