www.infocom.md
TEHNOLOGII INFORMATIONALE SI SERVICII DE FACTURARE
 
Polina N:Intrebarii 5541 Data 04/27/2017 23:44

Hristos a Înviat !
În bonul de plată pentru apă, coloana recalcul, trei luni consecutive, este indicată suma 10,48 lei conform titlului executoriu nr. 2e-36/14 din 12.11.2014.
Cum poate fi indicată suma fără a aduce la cunoștință conținutul titlului executoriu ?
Vă mulțumesc anticipat p/u răspuns.
Stimata doamna. Vezi raspunsul 5542. Cu respect Gh. Golban.
Polina N:Intrebarii 5540 Data 04/27/2017 23:34

Hristos a Înviat !
În bonul de plată pentru apă, coloana recalcul, trei luni consecutive, este indicată suma de 10,48 lei conform titlului executoriu nr. 2e-36/14 din 12.11.2014.
Cum poate fi indicată suma, fără a aduce la cunoștință conținutul titlului executoriu ?
Vă mulțumesc anticipat p/u răspuns.
Stimata doamna. Vezi raspunsul 5542. Cu respect Gh. Golban.
ZINOVIA N:Intrebarii 5539 Data 04/27/2017 10:15

DE CE IN FACTURA ATI CALCULAT COTA APARTE DACA CONTOARELE AU FOST VERIFICATE METROLOGIC?
Stimata doamna. Cota-parte incepind cu luna aprilie 2016 a fost calculată conform pct.116 al Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr.271/2015 din 16.12.2015 al RM (Monitorul Oficial nr.69-77/447 din 25.03.2016). “În blocurile locative în care contractele de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare sunt încheiate cu gestionarul blocului locativ, facturarea serviciului se efectuează în baza tarifelor aprobate pentru furnizarea acestui serviciu la blocul locativ şi a volumului de apă înregistrat de contorul comun instalat la branşamentul blocului, cu distribuirea integrală pe apartamente a volumului de apă înregistrat. Distribuirea pe apartamente a volumului de apă înregistrat de contorul comun de la branşamentul blocului locativ se efectuează în baza datelor contoarelor instalate în apartamente de către proprietari/locatari sau, în lipsa contoarelor, conform normelor de consum aplicate. Volumul înregistrat de contorul de la branşamentul blocului locativ, dar nedistribuit, în baza indicaţiilor contoarelor individuale/normelor de consum aplicate se repartizează adăugător pentru fiecare apartament proporţional consumului înregistrat de contoarele instalate în apartament şi conform normelor de consum în lipsa contoarelor” Vina e oamenilor care nu dau datele de la contor Cu respect Gh. Golban.
patras elisaveta N:Intrebarii 5538 Data 04/27/2017 09:40

la moment nu locuieste numeni pe adresa deleanu 7/1 ap.15 indicii contor -395 va rog numi puneti servicii nefolosite
Stimata doamna. Puteti primi raspuns sunind in sectia relatii cu publicul, la unul din tel. 222369 854286 854275 854276 854277 854278,854279 Cu respect Gh. Golban.
Malii Aliona N:Intrebarii 5537 Data 04/26/2017 18:19

Sunt locatara a blocului de pe st. Zelinski 5/7, ap.66 A. Pe o perioadă de peste 12 luni eu am achitat cota-parte la consumul de apa, care a variat de la 50% pina la peste 100 % din consumul apei conform contorului. Pe luna martie mi-a venit cota parte dubla, pe cind la alti locatari nu vine nimic sau foarte putin. Eu sunt mama solitara si intretin un copil minor. Va rog mult, luati masuri pentru a rezolva aceasta problema (verificati consumul apei la toti locatarii casei si bonurile de plata). Astept raspuns de la dvs. Cu respect, Aliona Malii.
Stimata doamna. Noi facem numai calcul, masuri poate lua numai sel 1. Cu respect Gh. Golban.
Malii Aliona N:Intrebarii 5536 Data 04/26/2017 18:14

Sunt locatară a blocului de pe st. Zelinski 5/7, ap.66 A. Pe o perioadă de peste 12 luni eu am achitat cota-parte la consumul de apă, care a variat de la 50% până la peste 100 % din consumul apei conform contorului. Pe luna martie mi-a venit cota parte dublă, pe când la alți locatari nu vine nimic sau foarte puțin. Eu sunt mamă solitară și întrețin un copil minor. Vă rog mult, luați măsuri pentru a rezolva această problemă (verificați consumul apei la toți locatarii casei și bonurile de plată). Aștept răspuns de la dvs. Cu respect, Aliona Malii.
Stimata doamna. Vezi raspunsul 5537. Cu respect Gh. Golban.
viorica N:Intrebarii 5535 Data 04/26/2017 14:56

cum potsa dau datele la contur?
Stimata doamna. La moment potsa nu dau datele la contur Cu respect Gh. Golban.
Carolina N:Intrebarii 5534 Data 04/25/2017 20:35

Ce intra in functiile deservire bloc locativ ? Mersi anticipat.
Stimata doamna. Anexa nr. 2 la decizia Consiliului Municipal Chisinau nr. 13/5 din 27.12. 2007 Lista lucrarilor de baza pentru deservirea, reparatia si gestionarea fondului de locuinte, efectuate din contul varsamintelor pentru deservirea blocului Deservirea fondului de locuinte include lucrarile de intretinere si reparatie curenta a fondului de locuinte, de intretinere sanitara a blocurilor locative si a terenurilor aferente blocului, actiunile organizatorice executate de specialistii organizatiei de exploatare a fondului locativ. Lucrarile de deservire tehnica se divizeaza in lucrari de intretinere si reparatie curenta a elementelor constructive ale blocului locativ, de deservire tehnica si reparatie a echipamentelor tehnice ale acestuia. Lucrarile de intretinere si reparatie a elementelor constructive ale blocului locativ au menirea de a preintimpina uzura prematura a blocurilor locative si a mentine indicii de exploatare pentru toate elementele constructive, cum sunt: - fundamentul si peretii subsolurilor; - peretii portanti ai cladirii; - planseele; - acoperisurile; - sistemele de evacuare a apei meteorice; - ferestrele, usile, scarile blocului. Deservirea tehnica si reparatia curenta a echipamentelor tehnice include lucrarile de deservire a sistemelor: - de ventilatie; - de evacuare a fumului. Lucrarile de intretinere sanitara a blocurilor si a terenurilor aferente includ: - salubrizarea terenurilor aferente; - salubrizarea subsolurilor, dezinfectarea tubulaturilor, a recipientelor pentru gunoi, a camerelor de deseuri si conteinerelor pentru deseurile menajere. Organizarea lucrarilor de intretinere si reparatie curenta se efectueaza de catre aparatul administrativ al gestionarului. Lucrarile de gestionare includ: - tinerea documentatiei tehnice a blocurilor locative, prelucrarea actelor de contabilitate si altor acte; - efectuarea operatiunilor economice la banca; - incheierea, evidenta si asigurarea executarii contractelor de inchiriere, de arendare a apartamentelor/incaperilor locuibile, de deservire a blocului locativ, a acordurilor de coproprietate, altor contracte economice; - tinerea evidentei achitarii de catre proprietarii, chiriasii si arendasii apartamentelor/incaperilor locuibile si incaperilor nelocuibile a serviciilor prestate; - eliberarea documentelor de decontare si a certificatelor privind suprafata apartamentului/incaperii locuibile, precum si privind plata pentru serviciile locative, comunale si pentru coabitare; - efectuarea reviziei tehnice a blocurilor locative si, in temeiul datelor reviziei, intocmirea listei de lucrari, necesare pentru deservirea si reparatia blocului locativ, retelelor tehnico-edilitare, inclusiv a borderoului defectelor; - planificarea si organizarea lucrarilor necesare pentru intretinerea, reparatia capitala si curenta a fondului locativ, a utilajului si comunicatiilor ingineresti, precum si pentru inlaturarea consecintelor avariilor in termenele stabilite; - indeplinirea actiunilor ce tin de protectia muncii si tehnica securitatii; - elaborarea masurilor privind pregatirea blocurilor locative pentru exploatare in sezonul de toamna-iarna. Nadejda IVANOVA,secretar interimar al Consiliului Cu respect Gh. Golban.
Vicol Alexandru N:Intrebarii 5533 Data 04/25/2017 08:55

am achitat in mod electronic (de pe cardul salarial) suma de 1,244,49 pe factura cu nr.135729450, acum am primit factura de la termoelectrica cu datorie,doresc sa transferam suma achitata la termoelectrica!!!!!
Stimat Domn. Puteti primi raspuns sunind in sectia relatii cu publicul, la unul din tel. 222369 854286 854275 854276 854277 854278,854279 Cu respect Gh. Golban.
Margo N:Intrebarii 5532 Data 04/25/2017 08:09

Вы по ошибке написали в квитанции за март 95кубов а я указал 15кубов , что надо делать ??
Stimata doamna. Dlia viasnenii zvonite pojaluista v otdele paboti s nacelenie po odnomu iz tel. 222369 854286 854275 854276 854277 854278 imeia pered coboi facturu Cu respect Gh. Golban.

Meniul principal: