www.infocom.md
TEHNOLOGII INFORMATIONALE SI SERVICII DE FACTURARE
 
Cernii N:Intrebarii 5692 Data 10/31/2017 21:46

Buna ziua!
pentru ce se percepe taxa de serviciu radio de care nu dispunem?
Ce cheltuieli presupune serviciul Lift deservire tehnica?
Ce cheltuieli presupune serviciul Deservire bloc locativ?
la cine ne adresam in cazul in care exista defectiuni in lift si iluminarea in ascensor nu functioneaza?
ce cheltuieli presupune serviciul DES. ECHIPAMENT. TEHN.?
CINE SE OCUPA DE DESERVIREA BLOCULUI LOCATIV SI AL ECHIPAMENTELOR TEHNICE?
Stimat domn. 1. Pentru a va refuza de serviciul radio va duceti pe adresa Drumul Viilor 28/2, la furnizorul care presteaza acest serviciu Î. S. Centrul National de Frecvente Radio, avind cu sine buletinul de identitate scriti cerere si va deconectati de acest serviciu sau in prealabil sunati 733855. 2. La intrebarea 2 si 4 sunati la 471592. 3. La restul intrebarilor raspunsul e mai jos, Evenimentul : Consiliul Municipal Chisinau Decizie Nr. 13/5 din 25 decembrie 2007 Cu privire la aprobarea tarifelor pentru chirie, deservirea blocului locativ, deservirea tehnica si reparatia echipamentelor tehnice din interiorul blocului Avind in vedere nota informativa a Directiei Generale Locativ-Comunale si Amenajare, in conformitate cu pct. 4 din Hotarirea de Guvern nr. 611 din 1 iunie 2007 "Cu privire la masurile de pregatire a economiei nationale si sferei sociale pentru activitate in perioada de toamna-iarna 2007-2008", in temeiul pct. 7 lit. a) si pct. 8 din Regulamentul cu privire la modul de prestare si achitare a serviciilor locative, comunale si necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor si conditiile deconectarii acestora de la/reconectarii la sistemele de incalzire si alimentare cu apa (cu modificarile ulterioare), aprobat prin Hotarirea de Guvern nr. 191 din 19.02.2002, art. 14 (4) lit. i) din Legea Republicii Moldova serviciilor publice de gospodarie comunala nr.1402-XV din 24.10.2002, art. 14 (2) lit. a) si art. 19 (4) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administratia publica locala”, Consiliul Municipal Chisinau DECIDE: 1. Se aproba tariful lunar pentru deservirea blocului locativ, deservirea tehnica si reparatia echipamentelor tehnice din interiorul blocului in marime de 1,0 lei pentru un metru patrat de suprafata utila, aplicat cetatenilor care locuiesc in apartamente (privatizate, neprivatizate) din blocurile locative (municipale, departamentale si camine). 2. Se aproba tariful lunar pentru chirie, pentru un metru patrat de suprafata utila, aplicat cetatenilor care locuiesc in apartamente neprivatizate, apartamente de serviciu, camine ale fondului locativ din municipiul Chisinau in marime de 0,20 lei. 3. Mijloacele banesti acumulate din varsamintele locatarilor pentru deservirea blocului locativ si deservirea tehnica, reparatia echipamentelor tehnice din interiorul blocului vor fi folosite pentru gestionarea si deservirea fondului locativ, conform anexei nr. 1. 4. Consiliul Municipal Chisinau va acorda ajutoare sociale categoriilor social vulnerabile prevazute in Regulamentul cu privire la acordarea de ajutoare sociale din sursele prevazute in cadrul Bugetului municipal pe anul 2008. 5. Mijloacele banesti acumulate din varsamintele locatarilor pentru chirie vor fi folosite pentru formarea mijloacelor speciale ale Directiei Generale Locativ-Comunale si Amenajare. 6. Se aproba listele lucrarilor de baza pentru deservirea, reparatia si gestionarea fondului de locuinte, efectuate din contul varsamintelor pentru deservirea blocului locativ si pentru deservirea tehnica si reparatia echipamentelor tehnice din interiorul blocului (anexele nr. 2 si 3). 7. Se abroga decizia Primariei municipiului Chisinau nr. 10/9 din 03.05.1999 „Cu privire la reglementarea platilor pentru chirie si deservirea blocurilor locative”. 8. Se recomanda asociatiilor proprietarilor de locuinte privatizate si asociatiilor de coproprietari in condominiu sa aplice tarifele pentru deservirea blocului locativ, deservirea tehnica si reparatia echipamentelor tehnice din interiorul blocului, aprobate prin prezenta decizie. 9. Se solicita Guvernului Republicii Moldova majorarea cuantumului compensatiilor nominative pentru serviciile de deservire a blocului, deservire tehnica si reparatie a echipamentelor tehnice din interiorul blocului, prevazute in Hotarirea Guvernului nr. 761 din 31.07.2000 „Cu privire la compensatiile nominative pentru unele categorii de populatie”. 10. Directia Generala Locativ-Comunala si Amenajare (dl Dionisie Boaghie) va asigura acordarea calitativa a serviciilor in domeniul gestionarii fondului locativ. 11. Directia Generala Locativ-Comunala si Amenajare (dl Dionisie Boaghie) va inainta, in termen de o luna, propuneri privind dezvoltarea si reorganizarea sistemului de administrare si gestionare a fondului locativ municipal si teritoriului adiacent. 12. Directia Relatii Publice (dna Valentina Fedosenco) va asigura mediatizarea deciziei de fata. 13. Viceprimarul de ramura al municipiului Chisinau va asigura controlul indeplinirii prevederilor prezentei decizii. Mihai GHIMPU, presedinte al Consiliului Contrasemnat: Nadejda IVANOVA, secretar interimar al Consiliului Anexa nr. 1 la decizia Consiliului Municipal Chisinau nr. 13/5 din 27.12. 2007 Distribuirea tarifelor pentru deservirea blocului locativ, deservirea tehnica si reparatia echipamentelor tehnice din interiorul blocului (lei) Denumirea lucrarilor Distribuirea tarifului 1. Deservirea blocului locativ(1 m2/luna) 0,62 dintre care: 1.1. Intretinerea sanitara a blocurilor locative si teritoriilor adiacente 0,24 1.2. Reparatia curenta a elementelor constructive 0,23 1.3. Cheltuieli de gestionare 0,15 2. Deservirea tehnica si reparatia echipamentelor tehnice din interiorul blocului (1 m2/luna) 0,38 dintre care: 2.1. Alimentarea cu incalzire centralizata 0,13 2.2. Alimentarea cu apa calda 0,09 2.3. Alimentarea cu apa potabila si canalizarea 0,16 Nadejda IVANOVA, secretar interimar al Consiliului Anexa nr. 2 la decizia Consiliului Municipal Chisinau nr. 13/5 din 27.12. 2007 Lista lucrarilor de baza pentru deservirea, reparatia si gestionarea fondului de locuinte, efectuate din contul varsamintelor pentru deservirea blocului Deservirea fondului de locuinte include lucrarile de intretinere si reparatie curenta a fondului de locuinte, de intretinere sanitara a blocurilor locative si a terenurilor aferente blocului, actiunile organizatorice executate de specialistii organizatiei de exploatare a fondului locativ. Lucrarile de deservire tehnica se divizeaza in lucrari de intretinere si reparatie curenta a elementelor constructive ale blocului locativ, de deservire tehnica si reparatie a echipamentelor tehnice ale acestuia. Lucrarile de intretinere si reparatie a elementelor constructive ale blocului locativ au menirea de a preintimpina uzura prematura a blocurilor locative si a mentine indicii de exploatare pentru toate elementele constructive, cum sunt: - fundamentul si peretii subsolurilor; - peretii portanti ai cladirii; - planseele; - acoperisurile; - sistemele de evacuare a apei meteorice; - ferestrele, usile, scarile blocului. Deservirea tehnica si reparatia curenta a echipamentelor tehnice include lucrarile de deservire a sistemelor: - de ventilatie; - de evacuare a fumului. Lucrarile de intretinere sanitara a blocurilor si a terenurilor aferente includ: - salubrizarea terenurilor aferente; - salubrizarea subsolurilor, dezinfectarea tubulaturilor, a recipientelor pentru gunoi, a camerelor de deseuri si conteinerelor pentru deseurile menajere. Organizarea lucrarilor de intretinere si reparatie curenta se efectueaza de catre aparatul administrativ al gestionarului. Lucrarile de gestionare includ: - tinerea documentatiei tehnice a blocurilor locative, prelucrarea actelor de contabilitate si altor acte; - efectuarea operatiunilor economice la banca; - incheierea, evidenta si asigurarea executarii contractelor de inchiriere, de arendare a apartamentelor/incaperilor locuibile, de deservire a blocului locativ, a acordurilor de coproprietate, altor contracte economice; - tinerea evidentei achitarii de catre proprietarii, chiriasii si arendasii apartamentelor/incaperilor locuibile si incaperilor nelocuibile a serviciilor prestate; - eliberarea documentelor de decontare si a certificatelor privind suprafata apartamentului/incaperii locuibile, precum si privind plata pentru serviciile locative, comunale si pentru coabitare; - efectuarea reviziei tehnice a blocurilor locative si, in temeiul datelor reviziei, intocmirea listei de lucrari, necesare pentru deservirea si reparatia blocului locativ, retelelor tehnico-edilitare, inclusiv a borderoului defectelor; - planificarea si organizarea lucrarilor necesare pentru intretinerea, reparatia capitala si curenta a fondului locativ, a utilajului si comunicatiilor ingineresti, precum si pentru inlaturarea consecintelor avariilor in termenele stabilite; - indeplinirea actiunilor ce tin de protectia muncii si tehnica securitatii; - elaborarea masurilor privind pregatirea blocurilor locative pentru exploatare in sezonul de toamna-iarna. Nadejda IVANOVA, secretar interimar al Consiliului Anexa nr. 3 la decizia Consiliului Municipal Chisinau nr. 13/5 din 27.12. 2007 Lista lucrarilor de baza pentru deservirea tehnica si reparatia curenta, efectuate din contul varsamintelor pentru deservirea tehnica si reparatia echipamentelor tehnice din interiorul blocului Deservirea tehnica si reparatia curenta a echipamentelor tehnice include lucrarile de deservire a sistemelor: - de incalzire si apa calda menajera in subsoluri, la etajele tehnice, precum si a coloanelor comune din afara apartamentelor/incaperilor locuibile in camine: a) controlul tehnic al sistemelor interne de incalzire centrala si alimentare cu apa calda menajera – pe parcursul perioadei de incalzire; b) lichidarea deteriorarilor din sistemele de incalzire centrala si alimentare cu apa calda menajera (reglarea ventilelor, reparatia izolatiei termice, controlul si curatarea colectoarelor de namol, prizelor de aer, ventuzelor, compresoarelor etc.); c) lichidarea scurgerilor din retele, dispozitive si armatura; d) schimbul sectoarelor (pina la 3 metri lungime) de retele de incalzire centrala si alimentare cu apa calda menajera, precum si a armaturii de inchidere si reglare; e) profilaxia si reparatia vanelor; f) profilaxia, spalarea si incercarea hidraulica a sistemelor de incalzire centrala dupa expirarea sezonului de incalzire, conservarea lor pentru perioada de vara si pregatire catre sezonul rece; g) reglarea dispozitivelor de incalzire si lichidarea defectelor detectate, evacuarea aerului din sistemele de incalzire la inceputul perioadei de incalzire (la necesitate); - de alimentare cu apa in subsoluri, la etajele tehnice, precum si a coloanelor comune din apartamente/incaperile locuibile in camine: a) controlul tehnic al sistemelor interne de alimentare cu apa potabila – o data in 6 luni; b) lichidarea deteriorarilor din sistemele de alimentare cu apa potabila; c) lichidarea scurgerilor din sistemele de alimentare cu apa potabila; d) curatarea si spalarea coloanelor comune de apeducte; e) demontarea, controlul, curatarea si schimbul robinetelor deteriorate si a vanelor in locurile de uz comun; f) schimbul sectoarelor de retele de apeduct, armaturii de inchidere si reglare; g) schimbul mufelor si a garniturii; h) evidenta si deservirea apometrelor individuale in apartamente; - de evacuare a apei uzate: a) controlul tehnic al sistemelor interne de evacuare a apelor uzate – o data in 6 luni; b) lichidarea deteriorarilor din sistemele de evacuare a apelor uzate; c) lichidarea scurgerilor din sistemele de evacuare a apelor uzate; d) curatarea si spalarea coloanelor comune de evacuare a apelor uzate; e) schimbul sectoarelor de retele de evacuare a apelor uzate; f) stemuirea tevilor de evacuare a apelor uzate. Nadejda IVANOVA, secretar interimar al Consiliului Cu respect Gh. Golban.
Olga N:Intrebarii 5691 Data 10/30/2017 16:17

Добрый день.
Мы пользуемся услугами Антенна ТВ (ул. Н. Костин 65/2), но уже больше недели они отключены. Это какие-то ремонтные работы? Будут ли они подключены? Почему никто об отключении не предупреждал?
Заранее спасибо.
Позвоните 71-94-59
roman N:Intrebarii 5688 Data 10/26/2017 13:10

din anumite motive s-au acumulat 22m3 apa potabila pe care i-am inscris in factura spre plata pentru luna iulie. infocom-ul a adaugat inca 22m3 cota parte! oare nu-i prea mult?
din luna uilie telefonez ba la infocom ba la SEL (tel 44 02 57: 44 00 42) fiecare dau vina unul pe altul in ceea ce priveste responsabilitatea.
am examinat legea 303 p29, alin 2 dar nu se mentioneaza coeficientul cotei parte. e imposibil o persoana pentru o luna sa plateasca total 44 m3 apa.
imi sunteti datori cu 29 lei pentru apa menajera deja de un an si ceva. nu ati gasit o cale de a mi-i returna dar cand sa exrtageti ...cu ambele mani. va rog sa clarificati acesta problema. vreau si eu sa stiu ce coeficient cota parte trebuie sa platesc in dependenta de consum! afisati acest coeficient! consumatorii trebuie sa stie!

multumesc
Stimat domn. Cota-parte incepind cu luna aprilie 2016 a fost calculată conform pct.116 al Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr.271/2015 din 16.12.2015 al RM (Monitorul Oficial nr.69-77/447 din 25.03.2016). “În blocurile locative în care contractele de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare sunt încheiate cu gestionarul blocului locativ, facturarea serviciului se efectuează în baza tarifelor aprobate pentru furnizarea acestui serviciu la blocul locativ şi a volumului de apă înregistrat de contorul comun instalat la branşamentul blocului, cu distribuirea integrală pe apartamente a volumului de apă înregistrat. Distribuirea pe apartamente a volumului de apă înregistrat de contorul comun de la branşamentul blocului locativ se efectuează în baza datelor contoarelor instalate în apartamente de către proprietari/locatari sau, în lipsa contoarelor, conform normelor de consum aplicate. Volumul înregistrat de contorul de la branşamentul blocului locativ, dar nedistribuit, în baza indicaţiilor contoarelor individuale/normelor de consum aplicate se repartizează adăugător pentru fiecare apartament proporţional consumului înregistrat de contoarele instalate în apartament şi conform normelor de consum în lipsa contoarelor” Cu respect Gh. Golban.
Victor N:Intrebarii 5687 Data 10/26/2017 12:20

Здравствуйте. Объясните пожалуйста откуда появился долг и почему добавилась услуга "радио". В предыдущей квитанции #137917630 ни долга, ни услуги "радио"!?
Vitali N:Intrebarii 5686 Data 10/26/2017 10:46

Buna ziua.
pe situl dvs scrieti că: " Serviciul "Apa menajera" reprezinta apa rece, care o furnizeaza S.A."Apa-Canal Chisinau" in robinetele cu apa calda".
Întrebarea: Cum poate fi inclusa apa menajera pentru apartamentul nostru, care nici robinet de apa calda nu are, deoarece am depus cerere sa fie iNchisa apa si contoarele au fost scoase, verificate, iar ţevile sigilate. Procedura data a fost facuta in iunie. Si incepind cu luna iulie in facutura primim Apa Menajera -113, 06 lei. Si inca şi cota aparte pentru apa menajeră. Cum poate fi facut recalcul pentru apa menajera care nici nu o utilizăm?
Stimat domn. Va adresati la jestionarul fondului locativ pentru afla care e cauza ca pina in present nu au fost transmisa informatia la infocom pentru a introduce schimbarile de rigoare in baza de date. Cu respect Gh. Golban.
Irina N:Intrebarii 5685 Data 10/24/2017 18:44

Ce trebuie sa fac in cazul in care nu am primit factura la gaz deja de doua luni si nu stiu cat trebuie sa platesc? Pajurii 13/1 ap.54.. si factura la lumina si internet nu a venit pwntru luna septembrie.
Stimata doamna. Vezi raspunsul 5684. Cu respect Gh. Golban.
Irina N:Intrebarii 5684 Data 10/24/2017 18:29

Ce trebuie sa fac in cazul in care nu am primit factura la gaz deja de doua luni si nu stiu cat trebuie sa platesc?
Stimata doamna. Noi tiparim factura la gaz. Sunati Va rog la tel. 578132, 578739. Cu respect Gh. Golban .
Alexandra N:Intrebarii 5683 Data 10/23/2017 22:29

Buna ziua! Spune-ti va rog unde ma pot adresa sa aflu cum s-au ajuns anume la acest volum de 1.9827 m3 de apa cota parte. Vreau o informație detaliata. Nu mi se pare normal sa plătesc ceia ce nu consum și macar vreau sa văd un calcul doveditor legal a acestui surplus.

Stimata doamna. Cota-parte incepind cu luna aprilie 2016 a fost calculată conform pct.116 al Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr.271/2015 din 16.12.2015 al RM (Monitorul Oficial nr.69-77/447 din 25.03.2016). “În blocurile locative în care contractele de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare sunt încheiate cu gestionarul blocului locativ, facturarea serviciului se efectuează în baza tarifelor aprobate pentru furnizarea acestui serviciu la blocul locativ şi a volumului de apă înregistrat de contorul comun instalat la branşamentul blocului, cu distribuirea integrală pe apartamente a volumului de apă înregistrat. Distribuirea pe apartamente a volumului de apă înregistrat de contorul comun de la branşamentul blocului locativ se efectuează în baza datelor contoarelor instalate în apartamente de către proprietari/locatari sau, în lipsa contoarelor, conform normelor de consum aplicate. Volumul înregistrat de contorul de la branşamentul blocului locativ, dar nedistribuit, în baza indicaţiilor contoarelor individuale/normelor de consum aplicate se repartizează adăugător pentru fiecare apartament proporţional consumului înregistrat de contoarele instalate în apartament şi conform normelor de consum în lipsa contoarelor” Cu respect Gh. Golban
Gaina Elena N:Intrebarii 5682 Data 10/23/2017 16:15

Vrem sa ne spuneți daca este de plătit pe adresa str.Hristo Botev bl.19/7 ap.38 si codul de facturare
Stimata doamna. Pina la moment nu e platit nimic. Cu respect Gh. Golban.
Elvira N:Intrebarii 5679 Data 10/20/2017 10:29

In luna august am gresit date contorului: in loc sa scad 5 cuburi,eu am adaugat.Chitanta tot a venit gresita.Rog sa indreptati.In august au fost 258-5=253,in septembrie 253-5=248.Nr de telefon de mai sus nu por razbate.Adresa pe care locuesc:str.Calea Iesilor 19 ap 108. Multumesc.
De scazut IM Infocom nu are dreptul. Recalcul face doar gestionarul fondului locativ. Cel mai simplu - platiti doar consumul real si repetati datele pina se va ajunge la cele reale.

Meniul principal: