www.infocom.md
TEHNOLOGII INFORMATIONALE SI SERVICII DE FACTURARE
 
Tatiana N:Intrebarii 5635 Data 08/29/2017 11:51

Buna ziua,

in luna iulie am schimbat/verificat contoarele de apa, am efectuat toata procedura conform regulamentului, adica le-am verificat, doua au fost reinstalate altele 2 au fost procurate noi, am dus la sel toate 4 certificate necesare, am achitat taxa de sigilare, si au fost sigilate.
In august cind au veit facturile la 2 contoare 992127 si 992771 nu a fost reinnoita informatia si nu pot face achitarea, cum sa rezolv cazul? Nu vreau sa ramin cu datorii.

Stimata doamna. Pentru a Va clarifica sunati, Va rog in sectia relatii cu publicul, la unul din tel. 222369 854286 854275 854276 854277 854278, avind factura in fata ora 08.00 – 17.00. Cu respect Gh. Golban
Alexandru N:Intrebarii 5634 Data 08/28/2017 18:58

Salut, la întrebarea sub nr. 5632 din data de 08/25/2017 vă informez că locuiesc pe str. Albișoara 82/3 ap. 36. Vă mulțumesc.
Stimat domn. La intrebarile 5621,5632 luati cunostinta cu Legea nr. 303 din 13.12.2013 capitolul 5 articolul 29 totul e correct. Cu respect Gh. Golban
Nadejda N:Intrebarii 5633 Data 08/26/2017 11:19

Buna ziua , Daca din greseala a fost achitata factura pentru apa , Dar trebuia sa fie achitata cea pentru deservirea blocului , s-a platit online cu cardul, deci plata in suma de 400 lei de la apa sa fie transferata la serviciile de deservirea blocului. Multumesc
E posibil. Scriti o cerere si trimitetio pe office@info.com.md
Fratea Ecaterina N:Intrebarii 5632 Data 08/25/2017 19:31

De facto întrebarea adresată anterior (nr.5621 din data 08/17/2017, era cum puteți voi, cei de la Infocom, să adăugați la consumul lunar de apă într-un apartament unde locuiesc 2 persoane peste 100% de consum în calitate de cota-parte și nu î-mi spuneți că e de vină administrația căci datele vin la voi direct de la banca unde se achită facturile. Mulțumesc anticipat.
Indicati adresa concreta. Dar calculul se face: Cota-parte incepind cu luna aprilie 2016 se calculează conform pct.116 al Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr.271/2015 din 16.12.2015 al RM (Monitorul Oficial nr.69-77/447 din 25.03.2016). “În blocurile locative în care contractele de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare sunt încheiate cu gestionarul blocului locativ, facturarea serviciului se efectuează în baza tarifelor aprobate pentru furnizarea acestui serviciu la blocul locativ şi a volumului de apă înregistrat de contorul comun instalat la branşamentul blocului, cu distribuirea integrală pe apartamente a volumului de apă înregistrat. Distribuirea pe apartamente a volumului de apă înregistrat de contorul comun de la branşamentul blocului locativ se efectuează în baza datelor contoarelor instalate în apartamente de către proprietari/locatari sau, în lipsa contoarelor, conform normelor de consum aplicate. Volumul înregistrat de contorul de la branşamentul blocului locativ, dar nedistribuit, în baza indicaţiilor contoarelor individuale/normelor de consum aplicate se repartizează adăugător pentru fiecare apartament proporţional consumului înregistrat de contoarele instalate în apartament şi conform normelor de consum în lipsa contoarelor”.
Daniela N:Intrebarii 5631 Data 08/25/2017 16:04

Buna ziua, am fost in OP, si am achitat facturile dar am uitat sa scriu datele de la contor, cum pot sa fac sa le scriu?!
Pe situl infocom.md Primirea indicatii contoare.
Rima N:Intrebarii 5630 Data 08/25/2017 11:25

Apa- canal посылает мне фактуру с 1м3 потребленнои воды за месяц, тнрмоком посылает мне 142 дня, оплата этои потребленнои воды, как это?
Укажите номера квмтанции. Наверно термоком уже не считется в INFOCOM- тогда надо обращаться в Термоком.
Ольга Маслова N:Intrebarii 5626 Data 08/21/2017 10:12

Добрый день.
В платежке за перевозку мусора указано 3 человека. В квартире прописано 2 человека, а не 3. Дозвониться до вас невозможно. Как решить эту проблему?
Надо обращаться в ЖЭК . Они исправят количество прописанных.
Petrache N:Intrebarii 5625 Data 08/20/2017 10:13

bunaziua. Am primit facturile pt luna iulie . am depistat ca datele la contorul cu numarul 162115 sunt eronate.
Datele de facto care au fost consumate si achitate 645 m3, in factura pe care am primit-o e indicat 642 m3.
cum indicam in factura urmatoare indicii, daca acesti 3 cubi au fost deja achitati?
Indicati adresa concreta sau numarul bonului.
Дитрик Лариса N:Intrebarii 5623 Data 08/18/2017 14:26

Добрый день
Мы не получали квитанцию за март и май и указали в квитанции за июнь расход за три месяца, а именно 28 м3. сейчас мы получили квитанцию, в которой помимо 28 м3 добавили cota-parte в размере 31,4955 м3.
Откуда такая цифра??? Она больше, чем мы потратили.
В доме нет утечки воды. Подвалы сухие.
Как ваша организация рассчитала эту cota-parte?
Почему Вы просто отписываетесь законом о распределении воды, а не отвечаете конкретно какой коэффициент и как он зависит от количества потребленной воды???
В месяце марте мы потратили 7 м3 и cota parte была 0,2642 м3. Откуда вы берете эти нереальные цифры???
Обращайтесь в ЖЭК они должны найти и устранить причины появления больших дополнительных обьемов. А расчеты делают согласно действующих нормативов и зконам: Cota-parte c апреля 2016 расчитывается согласно ПОСТАНОВЛЕНИЮ Nr. 271 НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ В ЭНЕРГЕТИКЕ от 16.12.2015 “об утверждении Положения о публичной услуге водоснабжения и канализации” Опубликовано : 25.03.2016 в Monitorul Oficial Nr. 69-77 статья № : 447 116. В многоквартирных жилых домах, в которых договоры о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации заключены с управляющим многоквартирного жилого дома, фактурирование этой услуги осуществляется на основе утвержденных тарифов на предоставление этой услуги в многоквартирном жилом доме и объема воды, зарегистрированного общим счетчиком, установленным на водопроводном вводе многоквартирного жилого дома, с распределением в полном объеме зарегистрированного объема воды по квартирам. Поквартирное распределение объема воды, зарегистрированного на общем счетчике, установленном на водопроводном вводе многоквартирного жилого дома, осуществляется на основе показаний водомеров, установленных в квартирах собственниками/нанимателями, или при отсутствии водомеров согласно применяемым нормам потребления. Объем, зарегистрированный счетчиком на водопроводном вводе многоквартирного жилого дома, но не распределенный исходя из показаний индивидуальных водомеров/применяемых норм потребления, распределяется дополнительно по каждой квартире пропорционально объему потребления, зарегистрированному водомерами, установленными в квартире, и согласно нормам потребления при отсутствии водомеров. С содержанием Положения можно ознакомиться на сайте www.acc.md в рубрике Acte legislative si normative.
Saranciuc N:Intrebarii 5622 Data 08/17/2017 20:22

buna ziua, am o intrebare, noi lunar platim deservirea blocurilor locative, puteti sami concretizati mai concret ce intra in punctul dat?
Raspunsul il gasiti pe : http://infocom.md/evenimente.php?id=11

Meniul principal: