www.infocom.md
TEHNOLOGII INFORMATIONALE SI SERVICII DE FACTURARE
 
Irina N:Intrebarii 5611 Data 07/27/2017 16:20

Buna ziua,

Eu ma aflu peste hotarele tarii majoritatea timpului din an (posibil sa fiu in tara 1 luna pe an). Cum sa intrerup achitarea platilor pentru diferite servicii de care nu ne folosim ? Evacuarea gunoiului, curatenia in bloc, antena colectiv, lift etc.. ? La revenire vom achita pentru o luna aflata in tara.

Multumesc anticipat,
Cu respect,
Irina.
Stimata doamna. Va duceti in ordanizatia, la balanta caruia se afla blocul Dvs, prezentati un document precum ca nu locuiti in apartamentul dat si organizatia va scoate acele servicii care nu trebuesc achitate. Pentru a va refuza de serviciul Antena TV Colectiva va duceti pe adresa I.Creanga 59v, la furnizorul care presteaza acest serviciu SRL Extindere (antena) sau sunati pe tel. 719459 pentru a va rezolva problema. Cu respect Gh. Golban.
Daniliuc Oleg N:Intrebarii 5610 Data 07/27/2017 13:20

Cota-Parte. : , 42,64%.
.
Stimat domn. Dlia viasnenii zvonite pojaluista v otdele paboti s nacelenie po odnomu iz tel. 222369 854286 854275 854276 854277 854278 imeia pered coboi facturu c 08.00 17.00 Cu respect Gh. Golban.
Popovici O. N:Intrebarii 5609 Data 07/26/2017 11:34

In ordinile de incasare a numerarului expediate lunar este indicat si corespunzator facturat serviciul Des. echipamentului tehnic. In acest sens solicitam sa ne informati:
1. despre ce echipament tehnic este vorba?
2. care este exact modalitate de deservire a acestuia?
3. in baza carui act normativ este facturat acest serviciul?
4. in care act rormativ este reglementat costul serviciului mentionat?


Stimat domn. Titlu: Decizia CMC Nr.13/5 din 25.12.07 Cu privire la aprobarea tarifelor (deserv.blocului,reparat. echip. tehn.) Evenimentul : Consiliul Municipal Chisinau DecizieNr. 13/5 din 25 decembrie 2007 Cu privire la aprobarea tarifelor pentru chirie, deservirea blocului locativ, deservirea tehnica si reparatia echipamentelor tehnice din interiorul blocului Avind in vedere nota informativa a Directiei Generale Locativ-Comunale si Amenajare, in conformitate cu pct. 4 din Hotarirea de Guvern nr. 611 din 1 iunie 2007 "Cu privire la masurile de pregatire a economiei nationale si sferei sociale pentru activitate in perioada de toamna-iarna 2007-2008", in temeiul pct. 7 lit. a) si pct. 8 din Regulamentul cu privire la modul de prestare si achitare a serviciilor locative, comunale si necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor si conditiile deconectarii acestora de la/reconectarii la sistemele de incalzire si alimentare cu apa (cu modificarile ulterioare), aprobat prin Hotarirea de Guvern nr. 191 din 19.02.2002, art. 14 (4) lit. i) din Legea Republicii Moldova serviciilor publice de gospodarie comunala nr.1402-XV din 24.10.2002, art. 14 (2) lit. a) si art. 19 (4) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 Privind administratia publica locala, Consiliul Municipal Chisinau DECIDE: 1. Se aproba tariful lunar pentru deservirea blocului locativ, deservirea tehnica si reparatia echipamentelor tehnice din interiorul blocului in marime de 1,0 lei pentru un metru patrat de suprafata utila, aplicat cetatenilor care locuiesc in apartamente (privatizate, neprivatizate) din blocurile locative (municipale, departamentale si camine). 2. Se aproba tariful lunar pentru chirie, pentru un metru patrat de suprafata utila, aplicat cetatenilor care locuiesc in apartamente neprivatizate, apartamente de serviciu, camine ale fondului locativ din municipiul Chisinau in marime de 0,20 lei. 3. Mijloacele banesti acumulate din varsamintele locatarilor pentru deservirea blocului locativ si deservirea tehnica, reparatia echipamentelor tehnice din interiorul blocului vor fi folosite pentru gestionarea si deservirea fondului locativ, conform anexei nr. 1. 4. Consiliul Municipal Chisinau va acorda ajutoare sociale categoriilor social vulnerabile prevazute in Regulamentul cu privire la acordarea de ajutoare sociale din sursele prevazute in cadrul Bugetului municipal pe anul 2008. 5. Mijloacele banesti acumulate din varsamintele locatarilor pentru chirie vor fi folosite pentru formarea mijloacelor speciale ale Directiei Generale Locativ-Comunale si Amenajare. 6. Se aproba listele lucrarilor de baza pentru deservirea, reparatia si gestionarea fondului de locuinte, efectuate din contul varsamintelor pentru deservirea blocului locativ si pentru deservirea tehnica si reparatia echipamentelor tehnice din interiorul blocului (anexele nr. 2 si 3). 7. Se abroga decizia Primariei municipiului Chisinau nr. 10/9 din 03.05.1999 Cu privire la reglementarea platilor pentru chirie si deservirea blocurilor locative. 8. Se recomanda asociatiilor proprietarilor de locuinte privatizate si asociatiilor de coproprietari in condominiu sa aplice tarifele pentru deservirea blocului locativ, deservirea tehnica si reparatia echipamentelor tehnice din interiorul blocului, aprobate prin prezenta decizie. 9. Se solicita Guvernului Republicii Moldova majorarea cuantumului compensatiilor nominative pentru serviciile de deservire a blocului, deservire tehnica si reparatie a echipamentelor tehnice din interiorul blocului, prevazute in Hotarirea Guvernului nr. 761 din 31.07.2000 Cu privire la compensatiile nominative pentru unele categorii de populatie. 10. Directia Generala Locativ-Comunala si Amenajare (dl Dionisie Boaghie) va asigura acordarea calitativa a serviciilor in domeniul gestionarii fondului locativ. 11. Directia Generala Locativ-Comunala si Amenajare (dl Dionisie Boaghie) va inainta, in termen de o luna, propuneri privind dezvoltarea si reorganizarea sistemului de administrare si gestionare a fondului locativ municipal si teritoriului adiacent. 12. Directia Relatii Publice (dna Valentina Fedosenco) va asigura mediatizarea deciziei de fata. 13. Viceprimarul de ramura al municipiului Chisinau va asigura controlul indeplinirii prevederilor prezentei decizii. Mihai GHIMPU, presedinte al ConsiliuluiContrasemnat: Nadejda IVANOVA, secretar interimar al Consiliului Anexa nr. 1 la decizia Consiliului Municipal Chisinau nr. 13/5 din 27.12. 2007 Distribuirea tarifelor pentru deservirea blocului locativ, deservirea tehnica si reparatia echipamentelor tehnice din interiorul blocului (lei) Denumirea lucrarilor Distribuirea tarifului 1. Deservirea blocului locativ(1 m2/luna) 0,62 dintre care: 1.1. Intretinerea sanitara a blocurilor locative si teritoriilor adiacente 0,24 1.2. Reparatia curenta a elementelor constructive 0,23 1.3. Cheltuieli de gestionare 0,15 2. Deservirea tehnica si reparatia echipamentelor tehnice din interiorul blocului (1 m2/luna) 0,38 dintre care: 2.1. Alimentarea cu incalzire centralizata 0,13 2.2. Alimentarea cu apa calda 0,09 2.3. Alimentarea cu apa potabila si canalizarea 0,16 Nadejda IVANOVA,secretar interimar al Consiliului Anexa nr. 3 la decizia Consiliului Municipal Chisinau nr. 13/5 din 27.12. 2007 Lista lucrarilor de baza pentru deservirea tehnica si reparatia curenta, efectuate din contul varsamintelor pentru deservirea tehnica si reparatia echipamentelor tehnice din interiorul blocului Deservirea tehnica si reparatia curenta a echipamentelor tehnice include lucrarile de deservire a sistemelor: - de incalzire si apa calda menajera in subsoluri, la etajele tehnice, precum si a coloanelor comune din afara apartamentelor/incaperilor locuibile in camine: a) controlul tehnic al sistemelor interne de incalzire centrala si alimentare cu apa calda menajera pe parcursul perioadei de incalzire; b) lichidarea deteriorarilor din sistemele de incalzire centrala si alimentare cu apa calda menajera (reglarea ventilelor, reparatia izolatiei termice, controlul si curatarea colectoarelor de namol, prizelor de aer, ventuzelor, compresoarelor etc.); c) lichidarea scurgerilor din retele, dispozitive si armatura; d) schimbul sectoarelor (pina la 3 metri lungime) de retele de incalzire centrala si alimentare cu apa calda menajera, precum si a armaturii de inchidere si reglare; e) profilaxia si reparatia vanelor; f) profilaxia, spalarea si incercarea hidraulica a sistemelor de incalzire centrala dupa expirarea sezonului de incalzire, conservarea lor pentru perioada de vara si pregatire catre sezonul rece; g) reglarea dispozitivelor de incalzire si lichidarea defectelor detectate, evacuarea aerului din sistemele de incalzire la inceputul perioadei de incalzire (la necesitate); - de alimentare cu apa in subsoluri, la etajele tehnice, precum si a coloanelor comune din apartamente/incaperile locuibile in camine: a) controlul tehnic al sistemelor interne de alimentare cu apa potabila o data in 6 luni; b) lichidarea deteriorarilor din sistemele de alimentare cu apa potabila; c) lichidarea scurgerilor din sistemele de alimentare cu apa potabila; d) curatarea si spalarea coloanelor comune de apeducte; e) demontarea, controlul, curatarea si schimbul robinetelor deteriorate si a vanelor in locurile de uz comun; f) schimbul sectoarelor de retele de apeduct, armaturii de inchidere si reglare; g) schimbul mufelor si a garniturii; h) evidenta si deservirea apometrelor individuale in apartamente; - de evacuare a apei uzate: a) controlul tehnic al sistemelor interne de evacuare a apelor uzate o data in 6 luni; b) lichidarea deteriorarilor din sistemele de evacuare a apelor uzate; c) lichidarea scurgerilor din sistemele de evacuare a apelor uzate; d) curatarea si spalarea coloanelor comune de evacuare a apelor uzate; e) schimbul sectoarelor de retele de evacuare a apelor uzate; f) stemuirea tevilor de evacuare a apelor uzate. Nadejda IVANOVA,secretar interimar al Consiliului . Cu respect Gh. Golban.
Vasiloi S N:Intrebarii 5608 Data 07/24/2017 07:43

Ultimele 3 luni primesc spre plată facturi cu sume necorespunzătoare consumului real de servicii, și anume, pentru energia termică pentru apa caldă. După cum vedeți, facturile pentru consumul de apă potabilă și apă menajeră sunt achitate regulat, datele contoarelor de apă sunt completate corect, de ce? Din motivul că achitările sunt făcute online pri Internet Banking de la MAIB. Ultimele 3 facturi pentru încălzirea apei m-au șocat. Mi-am dat seama că acestea nu mai sunt incluse în lista facturilor primite de la Infocom. De ce? Spuneți-mi. Eu completam o singură dată datele contorului de apă și primeam spre plata, corespunzător consumul apei și încălzirea ei. Acum mi-am dat seama că bonul pentru încălzirea apei nu mai vine de la Infocom. Acest bon vine separat cu mențiunea Beneficiar IMGFL ... , fără care-va explicați. Pe bon e scris în cazul neprezentării indicilor contorului, calculul energiei termice pentru prepararea apei calde menajere va fi efectuat conform normelor de consum, fără recalculare. Asta se primește că eu, consumător care achită exemplar, cu contoare de apă verificate, sunt pus în situație stupidă să mă simt dator. Și ce este interesant, acest bon Beneficiar IMGFL ... nu se achită online. Rog să mă clarificați, de ce na s-a avut grijă să fiu anunțat că încălzirea nu mai vine de la Infocom? De ce nu s-a avut grijă de a organiza atenționare IMGFL să ia în considerație că consumatorii care achită prin internet indică datele contoarelor de apă o singură dată. Eu știu sigur, ca datele contoarelor au fost completate dar Infocom nu le-a transmis la IMGFL. De ce?
Stimat domn. Toate intrebarile la termolectrica telef. 441138 436352 436354. Cu respect Gh. Golban.
Roman N:Intrebarii 5607 Data 07/23/2017 22:07

Dacă două persoane nu mai locuiesc în apartament, ce trebuie de făcut ca asta să se reflecte în facturi (acolo unde prețul depinde de numărul de locatari)?
Stimat domn. Trebuie de dus la organizatia la balannta caruia se afla casa data, penru ca raspunzatorul sa dea schimbarile de rigoare la INFOCOM. Cu respect Gh. Golban.
Luchian L. S. N:Intrebarii 5606 Data 07/23/2017 12:19

Pe chitanțe din 04.2017 indicațiile contorului N 32293 pentru apa rece rămân neschimbate 14,0 deși ele au fost indcate în 04-22,0 , în 05-42,0. pe 23.07 contorul indică 56,0
S-a plătit exacerat în iunie, ni se impune exagerat și în iulie să plătim 42,0 în loc de 14,0
Rog să faceți lumină și dreptate.
Vă mulțumesc anticipat.
Stimat domn. . Cota-parte pentru luna aprilie 2016 a fost calculată conform pct.116 al Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr.271/2015 din 16.12.2015 al RM (Monitorul Oficial nr.69-77/447 din 25.03.2016). În blocurile locative în care contractele de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare sunt încheiate cu gestionarul blocului locativ, facturarea serviciului se efectuează în baza tarifelor aprobate pentru furnizarea acestui serviciu la blocul locativ şi a volumului de apă înregistrat de contorul comun instalat la branşamentul blocului, cu distribuirea integrală pe apartamente a volumului de apă înregistrat. Distribuirea pe apartamente a volumului de apă înregistrat de contorul comun de la branşamentul blocului locativ se efectuează în baza datelor contoarelor instalate în apartamente de către proprietari/locatari sau, în lipsa contoarelor, conform normelor de consum aplicate. Volumul înregistrat de contorul de la branşamentul blocului locativ, dar nedistribuit, în baza indicaţiilor contoarelor individuale/normelor de consum aplicate se repartizează adăugător pentru fiecare apartament proporţional consumului înregistrat de contoarele instalate în apartament şi conform normelor de consum în lipsa contoarelor Cu respect Gh. Golban.
Viorica N:Intrebarii 5605 Data 07/19/2017 20:53

Rog un raspuns concret la intrebarea cum se repartizeaza cota parte? In fiecare luna diferit sau este un procent stabil de calculare la consumul efectiv? De exemplu : s-au consumat 10 cubi de apa - cit trebuie sa fie cota parte?
Nu e corect un locatar care cheltuie 2-3 cubi de apa sa plateasca inca vreo 3-4 cubi deasupra- ca cota-parte. Luati careva masuri cu IMGFL care raspunde de calcularea facturilor!
Fiindca daca asa se continua calculul cotei parti- degraba va ajunge consumatorul sa achite toate pierderile de apa inregistrate de IMGFL, CCl s.a.m.d. - dar nu este corect. Cota parte nu trebuie sa depaseasca 10%...Multumesc anticipat de raspuns.
Stimata doamna. Pentru a Va clarifica sunati, Va rog in sectia relatii cu publicul, la unul din tel. 222369 854286 854275 854276 854277 854278, avind factura in fata ora 08.00 17.00. Cu respect Gh. Golban.
Viorica N:Intrebarii 5604 Data 07/19/2017 19:43

Buna ziua. Vreau sa intreb modul de calculare a consumului pentru apa potabila. De exemplu luna trecuta am cheltuit 12m cubi de apa rece, am indicat datele corecte de la contor - iar chitanta de plata a venit cu suma de 176.69 lei. Chiar si cu adaugarea unei sume mici pentru volumul de apa nedistribuit pe bloc - nu ar trebui sa fie adaugat mai mult de 50% din suma achitata de locatar, de ce sa calculat cu 66 de lei mai mult? . str.Paris 40 ap.100
Stimata doamna. Pentru a Va clarifica sunati, Va rog in sectia relatii cu publicul, la unul din tel. 222369 854286 854275 854276 854277 854278, avind factura in fata ora 08.00 17.00. Cu respect Gh. Golban.
N:Intrebarii 5603 Data 07/19/2017 15:53

, . .
.
Stimat domn. Dlia viasnenii zvonite pojaluista v otdele paboti s nacelenie po odnomu iz tel. 222369 854286 854275 854276 854277 854278 scazav adres c 08.00 17.00. Cu respect Gh. Golban.
Ion N:Intrebarii 5602 Data 07/19/2017 13:32

Buna ziua.
Nu pot achita factura cu cardul bancar, aceasta factura nu poate fi gasita.
TERMEN DE ACHITARE 31.07.2017
Stimat domn. In caz ca vi sau furat facturile din posta, puteti primi copiile acestor facturi, avind cu sine buletinul de identitate, pe adresa Bucuresti 68 etajul 5 I. M. INFOCOM incepind cu data de 17 pina la data de 31 a fiecarei luni (de luni pina vineri), de la ora 13 pina la ora 16.30. Cu respect Gh. Golban.

Meniul principal: