www.infocom.md
TEHNOLOGII INFORMATIONALE SI SERVICII DE FACTURARE


SCURTA PREZENTARE INFOCOM

INFOCOM I.M. este o intreprindere municipala, fondata in anul 1979, specializata in tehnologii informationale si facturarea serviciilor locativ-comunale.

Principala activitate o constituie perfectarea bonurilor de plata pentru serviciilor locativ comunale. Astfel, intreprinderea perfecteaza lunar circa 500 000 bonuri pentru 170 000 apartamente, ceea ce constituie 2/3 din fondul locativ al mun. Chisinau.

Directorul intreprinderii : Margineanu Ion.

Numit in functie conform dispozitiei primariei mun. Chisinau nr.111-d din 28 februarie 2003.

Beneficiarii sunt: Termoelectrica S.A., S.A. Apa-Canal Chisinau, Regia Autosolubritate, I.M.S. Liftservice, I.S. Radiocomunicatii, S.R.L. Extindere, Retelele Electrice Chisinau si gestionarii fondului locativ de diverse forme ale proprietatii – municipale, departamentale, asociatiile proprietarilor apartamentelor privatizate, cooperativele de constructie a locuintelor.

Cooperarea cu institutiile de incasare a mijloacelor banesti de la populatie – 15 banci si Centrul de posta Chisinau, care cu filialele si reprezentantele lor constituie 205 puncte de incasare si un potential operational de peste 400 persoane, asigura colectarea platilor pentru serviciile prestate populatiei.

Achitarea platilor prin INTERNET Unele banci acorda posibilitatea achitarii platilor prin Internet

Suportul tehnologic il constituie Sistemul informational „Infocom-Bon”, proiectat de compania „Softcom” S.A. si pus in exploatare in anul 2002, cu participarea activa a specialistilor nostri. Fiind in permanenta dezvoltare pe parcursul a 2003 si 2004, actualmente Sistemul informational „Infocom-Bon” este integrat nu numai cu sistemele bancare respective, ci si cu alte sisteme corporative de profil, construite in baza tehnologiilor electronice.

Personalul I.M. INFOCOM constituie 47 persoane de inalta calificare profesionala, 80% avand studii superioare iar ceilalti – medii speciale. Peste 50 la suta din personal au varsta de pana la 35 ani. Organizat in cateva sectii si birouri, isi desfasoara activitatea in baza tehnologiilor moderne de prelucrare a informatiei, interactiunea lor fiind asigurata de reteaua informationala corporativa.

Meniul principal: