Servicii  Î.M. Infocom

Întreprinderea Municipală INFOCOM a fost fondată la 1 iulie 1979 specializată în perfectarea avizelor de plată pentru serviciile locativ-comunale. Prin aplicarea noilor tehnologii informaţionale, optimizarea şi modernizarea continuă a proceselor de producere întreprinderea a reuşit diversificarea serviciilor acordate clienţilor săi (furnizorilor, prestatorilor, gestionarilor).

Serviciile prestate

 • Prelucrarea şi stocarea informaţiei în baza de date
 • Acces permanent online la vizualizarea informaţiei prelucrate prin aplicaţia web "BONLINE"
 • Efectuarea calculelor pentru serviciile comunale prestate cetăţenilor mun.Chişinău conform legislaţiei şi actelor normative în vigoare
 • Perfectarea avizelor de plată şi întocmirea rapoartelor aferente în adresa clienţilor şi organelor administraţiei publice locale
 • Incasarea plăţilor pentru servicii locativ-comunale prin intermediul băncilor, poştei şi altor instituţii de incasare a plăţilor şi transferul acestora la Gestionarii Fondului Locativ şi Prestatorilor de servicii
 • Acordarea consultaţiilor persoanelor juridice şi fizice
 • Calcularea compensaţiilor pentru cheltuielile suportate de familiile defavorizate social în baza dispoziţiilor Primăriei mun.Chişinău
 • Asigurarea consultării abonaţilor în audienţă şi la telefon având la bază principiul de transparenţă şi răspundere, legalitate şi etică
 • Asigurarea securităţii informaţiei
 • Imprimarea avizelor de plată şi distribuirea lor către clienţi
 • Coordonarea acţiunilor în situaţii de avarie cu întreprinderile şi organizaţiile gospodăriei locativ-comunale din municipiu Chişinău
 • Modernizarea continuă a sistemului existent de calcul şi de producere prin achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi mentenanţă a bazelor de date şi a soft-ului aplicativ