Despre Î.M. Infocom

Î.M. Infocom activează sub forma juridico-organizatorică de Întreprindere Muncipală, fondatorul întreprinderii fiind Consiliul Municipal Chişinău. Patrimoniul întreprinderii constituie proprietate municipală şi este transmis de către fondator întreprinderii cu drept de gestiune economică.
Directorul interimar al întreprinderii: Andrei Stoianov.
Numit în funcţie conform dispoziţiei primăriei mun. Chişinău nr.241-dc din 01 aprilie 2020.
Personalul  Î.M. Infocom constituie 45 persoane de înaltă calificare profesională (41,75 locuri de muncă), 83% având studii superioare iar ceilalţi – medii speciale. Peste 50 la suta din personal au vârsta de pâna la 35 ani. Organizat în cateva secţii, işi desfăşoară activitatea în baza tehnologiilor moderne de prelucrare a informaţiei, interacţiunea lor fiind asigurată de reţeaua informaţională corporativă.

Organigrama  Î.M. Infocom

(implementare din 02.01.2021)

Organigrama Î.M. Infocom

Procesul de perfectare a avizelor de plată

BONLINE

Sistemul informational online cu privire la informarea prestatorilor serviciilor locativ-comunale şi gestionarilor fondului locativ despre facturarea serviciilor locativ-comunale

Prestator Prestator

Prestator

Vizualizarea informaţiei privind calculele, achitările şi facturile locatarilor în cadrul serviciului prestat de client.

Gestionar Gestionar

Gestionar

Prezentarea indicilor contoarelor individuale ale locatarilor. Vizualizarea informaţiei privind calculele, achitările şi facturile locatarilor.

Locatar Locatar

Locatar

Prezentarea indicilor contoarelor individuale. Consultarea contului personal. Vizualizarea facturilor curente.