Servicii în vigoare

La solicitarea gestionarului fondului locativ şi/sau a prestatorului de servicii, Î.M.Infocom are în evideţă datoriile şi efectuează calcule pentru 49 de servicii:

 • Amenajare teritoriu
 • Antena TV colectivă
 • Apă caldă
 • Apă calda ("A.C.")
 • Apă caldă ("CET2")
 • Apă caldă ("T.C.")
 • Apă menajeră
 • Apă potabilă
 • Canalizare
 • Cheltuieli administrative
 • Cheltuieli de bloc
 • Cheltuieli judiciare
 • Chirie
 • Deservire bloc GFL
 • Deservire bloc locativ
 • Deservire echipament tehnic
 • Deservire interfon
 • En.el.contr.,con./dec.
 • Energia termică (apă caldă)
 • Energia termică (încalzire)
 • Energie electrică
 • Energie electrică scara
 • Energie electtică lift
 • Fond de rezervă
 • Garaj
 • Gaze naturale
 • Iluminare parcare
 • Iluminare subsol
 • Iluminare teritoriu
 • Impozit pamînt
 • Încalzire ("A.C.")
 • Intreţinere animale
 • IP, telefonie
 • Lift deservire tehnică
 • Parcare automobil
 • Paza blocului
 • Paza parcării auto
 • Pierderi energia termică
 • Plata preventivă
 • Radio
 • Reparaţii capitale
 • Reparaţii curente
 • Serviciu de gestiune
 • Sistemul antiincendiar
 • Subsol (incap.neloc.)
 • Taxa de stat
 • Taxa de stat (GFL)
 • Transportare deşeuri
 • Verificarea sistemului