Modalităţile de repartizare

Modalităţi de repartizare pot fi solicitate şi expuse printr-un document întocmit de gestionarul fondului locativ

Variante posibile de distribuire a diferenţei de "Apă potabilă" şi de "Apă menajeră" obţinute din indicaţiile de pe contor comun instalat în bloc şi indicatiile contoarelor individuale din apartamente şi volumele calculate conform normelor sanitare

Tip distribuire Explicaţie
0diferenţa nu se distribuie;
1diferenţa se distribuie la toţi abonaţi (apartamente) (şi cei contorizati şi cei necontorizaţi) proporţional volumului consumat de abonaţi;
2diferenta se distribuie la abonaţi (apartamente) necontorizaţi proportional volumului consumat;
3diferenta se imparte la toţi abonaţi (apartamente) proportional numărului de locatari;
4diferenţa se imparte la abonaţi (apartamente) necontorizaţi proporţional numarului de locatari;
5diferenţa se imparte egal la toti abonaţi (apartamente);
6diferenţa se imparte la toti abonaţi (apartamente) contorizati proporţional numarului de locatari;
7diferenţa se împarte la toţi abonaţi contorizaţi, ce n-au prezentat date ultimele 3 luni;
8diferenţa se imparte la abonaţi contorizaţi şi necontorizaţi în proporţie de 30% /70 %, respectiv;
9diferenţa se imparte la toţi abonaţi contorizaţi, dar volumul care se imparte şi cel de pe contor în sumă, nu poate depăşi norma sanitară;
10diferenţa se imparte la toţi abonaţi contorizaţi, ce n-au prezentat datele ultima luna, dar volumul care se imparte şi cel de pe contor în sumă, nu poate depăşi norma sanitară;
11diferenţa se imparte egal pe toţi abonaţi, care s-au folosit de apă;
12diferenţa se împarte la abonaţi contorizaţi, care s-au folosit de apă proporţional numărului de persoane;
13diferenţa se împarte la toţi, care s-au folosit de apă proporţional numărului de persoane;
14diferenţa se împarte la abonaţi contorizaţi, volumul adaugător nu poate depăşi volumul concret (de exemplu, 1 m3) şi norma sanitară;
15la toate apartamentele se adaugă un volum concret (de exemplu, 1 m3);
16la toate persoanele se adaugă un volum concret (de exemplu, 1 m3);
17proportional volumului consumat, dar volumul repartizat adaugator nu poate depasi o valoare concreta per persoană (de exemplu, 1m3/pes.);
18proportional volumului consumat la apartamente necontorizate, cele cu contoare expirate şi care nu declară volume pe parcursul a 3 luni. În cazul contorizării integrale a blocului - egal pe apartamente;
19proportional volumului consumat la apartamente necontorizate, cele cu contoare expirate şi care nu declară volume pe parcursul a 3 luni. În cazul contorizării integrale a blocului - proporţional volumului consumat;
20la apartamente necontorizate şi la cele cu contoare expirate, proporţional la numărul de locatari;
21la apartamente necontorizate şi la cele cu contoare expirate, proporţional volumului consumat;
22proportional volumului consumat la apartamente necontorizate, cele cu contoare expirate şi care nu declară volume pe parcursul a 3 luni. În cazul contorizării integrale a blocului - egal pe apartamente. Volumul care se imparte şi cel de pe contor în sumă, nu poate depăşi norma sanitară;
23la toate apartamentele un volum fix, indicat de gestionar, proporţional consumului declarat de locatari/normelor de consum (de ex. 0.5 m3*consum real);