Modalităţile de repartizare

Modalităţi de repartizare pot fi solicitate şi expuse printr-un document întocmit de gestionarul fondului locativ

Variante posibile de distribuire a diferenţei de "Apă potabilă" şi de "Apă menajeră" obţinute din indicaţiile de pe contor comun instalat în bloc şi indicatiile contoarelor individuale din apartamente şi volumele calculate conform normelor sanitare

 • diferenţa nu se distribuie;
 • diferenţa se distribuie la toţi abonaţi (apartamente) (şi cei contorizati şi cei necontorizaţi) proporţional volumului consumat de abonaţi;
 • diferenta se distribuie la abonaţi (apartamente) necontorizaţi proportional volumului consumat;
 • diferenta se imparte la toţi abonaţi (apartamente) proportional numărului de locatari;
 • diferenţa se imparte la abonaţi (apartamente) necontorizaţi proporţional numarului de locatari;
 • diferenţa se imparte egal la toti abonaţi (apartamente);
 • diferenţa se imparte la toti abonaţi (apartamente) contorizati proporţional numarului de locatari;
 • diferenţa se împarte la toţi abonaţi contorizaţi, ce n-au prezentat date ultimele 3 luni;
 • diferenţa se imparte la abonaţi contorizaţi şi necontorizaţi în proporţie de 30% /70 %, respectiv;
 • diferenţa se imparte la toţi abonaţi contorizaţi, dar volumul care se imparte şi cel de pe contor in sumă, nu poate depăşi norma sanitară;
 • diferenţa se imparte la toţi abonaţi contorizaţi, ce n-au prezentat datele ultima luna, dar volumul care se imparte şi cel de pe contor in sumă, nu poate depăşi norma sanitară;
 • diferenţa se imparte egal pe toţi abonaţi, care s-au folosit de apă;
 • diferenţa se împarte la abonaţi contorizaţi, care s-au folosit de apă proporţional numărului de persoane;
 • diferenţa se împarte la toţi, care s-au folosit de apă proporţional numărului de persoane;
 • diferenţa se împarte la abonaţi contorizaţi, volumul adaugător nu poate depăşi volumul concret (de exemplu, 1 m3) şi norma sanitară;
 • la toate apartamentele se adaugă un volum concret (de exemplu, 1 m3);
 • la toate persoanele se adaugă un volum concret (de exemplu, 1 m3);
 • proportional volumului consumat, dar volumul repartizat adaugator nu poate depasi o valoare concreta per persoan (de exemplu, 1m3/pes.);