Informaţii utile

Repartizarea energiei electrice la scara si lift

Calculele pentru serviciile "energie electrica scara" si "energie electrica lift" se efectueaza conform Hotararii Guvernului nr.191 din 19 februarie 2002 si Hotararii Guvernului nr. 1339 din 15 octombrie 2002. Lunar, gestionarii fondului locativ prezinta datele privind volumul de energie eletrcica consumata pentru fiecare contor instalat in bloc. Acest volum se imparte proportional numarului de locatari, domiciliati in apartamentele care se folosesc de aceste servicii si sunt conectate la contoarele respective. La calculul consumului energiei electrice se iau in consideratie si zilele in care a fost deconectat ascensorul respectiv.

Ce înseamnă "Apă menajeră" şi "Energia termică (apă caldă)" ?

Serviciul "Apă caldă" a fost divizat în două servicii: "Apă menajeră" si "Energia termică (apă caldă)". Serviciul "Apă menajeră" reprezintă apa tehnică, care este furnizată prin robinetele cu apa caldă, iar serviciul "Energia termică (apă caldă)" reprezintă energia termică utilizată pentru a încălzi apa.

Modificarea numelui

Începând cu luna august 2003 Î.M."Infocom" pentru comoditatea consumatorilor serviciilor locativ-comunale expediază chitanțe (avize de plată) în care este indicat numele proprietarului apartamentului. În cazul în care pe aviz de plată numele proprietarului nu este indicat corect vă adresați gestionarului fondului locativ