Întreprinderea Municipală INFOCOM a fost fondată la 1 iulie 1979 specializată în perfectarea avizelor de plată pentru serviciile locativ-comunale.
Prin aplicarea noilor tehnologii informaţionale, optimizarea şi modernizarea continuă a proceselor de producere întreprinderea a reuşit diversificarea serviciilor acordate clienţilor săi (furnizorilor, prestatorilor, gestionarilor).

Serviciile prestate

 • Prelucrarea şi stocarea informaţiei în baza de date
 • Acces permanent online la vizualizarea informaţiei prelucrate prin aplicaţia web "BONLINE"
 • Efectuarea calculelor pentru serviciile comunale prestate cetăţenilor mun.Chişinău conform legislaţiei şi actelor normative în vigoare
 • Perfectarea avizelor de plată şi întocmirea rapoartelor aferente în adresa clienţilor şi organelor administraţiei publice locale
 • Acordarea consultaţiilor persoanelor juridice şi fizice
 • Calcularea compensaţiilor pentru cheltuielile suportate de familiile defavorizate social în baza dispoziţiilor Primăriei mun.Chişinău
 • Asigurarea consultării abonaţilor în audienţă şi la telefon având la bază principiul de transparenţă şi răspundere, legalitate şi etică
 • Asigurarea securităţii informaţiei
 • Imprimarea avizelor de plată şi distribuirea lor către clienţi
 • Coordonarea acţiunilor în situaţii de avarie cu întreprinderile şi organizaţiile gospodăriei locativ-comunale din municipiu Chişinău
 • Modernizarea continuă a sistemului existent de calcul şi de producere prin achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi mentenanţă a bazelor de date şi a soft-ului aplicativ

Procesul de perfectare a avizelor de plată

Î.M.Infocom - întreprindere modernă şi de încredere

Întreprinderea de încredere

este determinată de activitatea întreprinderii pe piaţa naţională de de ani cu o reputaţie impecabilă

Calitatea serviciilor oferite

este asigurată prin controlul permanent asupra acestora şi dezvoltarea profesională continuă a angajaţilor întreprinderii

Tehnologiile informaţionale avansate

şi de ultima generaţie sunt utilizate în procesul de producţie pentru obţinerea rezultatelor în cel mai eficient mod

Baza legislativă

este aplicată la toate etapele procesului tehnologic conform legislaţiei şi actelor normative în vigoare a Republicii Moldova

Automatizarea proceselor tehnologice

este în continuă dezvoltare şi asigură sincronizarea etapelor de producţie, cu respectarea termenelor de executare

Transparenţa activităţii

este asigurată prin oferirea informaţiei cu privire la calculele efectuate atât furnizorilor, gestionarilor, autorităţilor publice locale, cât şi consumatorilor finali

194372

Conturi personale

469

Gestionari

20

Furnizori

313447

Facturi emise lunar

BONLINE

Sistemul informational online cu privire la informarea prestatorilor serviciilor locativ-comunale şi gestionarilor fondului locativ despre facturarea serviciilor locativ-comunale

Prestator Prestator

Prestator

Vizualizarea informaţiei privind calculele, achitările şi facturile locatarilor în cadrul serviciului prestat de client.

Gestionar Gestionar

Gestionar

Prezentarea indicilor contoarelor individuale ale locatarilor. Vizualizarea informaţiei privind calculele, achitările şi facturile locatarilor.

Locatar Locatar

Locatar

Prezentarea indicilor contoarelor individuale. Consultarea contului personal. Vizualizarea facturilor curente.