Cota-parte

Cota-parte pentru serviciul "Apă potabilă" se expune suplimentar locatarilor blocurilor conform pct.29 alin.2 al Legii privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr.303 din 13.12.2013 şi pct.116 al Regulametului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în energetică nr.271/2015 din 16.12.2015 al Republicii Moldova.

Conform acestora "... Volumul înregistrat de contorul de la branşamentul blocului locativ, dar nedistribuit, în baza indicaţiilor contoarelor individuale/normelor de consum aplicate se repartizează adaugător pentru fiecare apartament proporţional consumul înregistrat de contoarele instalate în apartament şi conform normelor de consum în lipsa contoarelor".

Deci, mărimea cotei-părţi depinde de diferenţa dintre volumul, colectat de pe contorul de bloc, şi suma volumelor raportate de locatari.

Măsurile, ce urmează a fi întreprinse, inclusiv de gestionarii blocurilor locative, întru depistarea şi reducerea diferenţei dintre volumul consumat la bloc şi suma volumelor calculate la toate apartamentele din bloc (cota-parte), sunt stipulate în Dispoziţiile Primăriei mun.Chişinău: nr.1185-d din 18.11.2014 (p.1), nr.1259-d din 08.12.2014 (p.4), nr.30-d din 26.01.2015 (p.6).