Cota-parte

Cota-parte pentru serviciul ”Apă potabilă” se expune suplimentar locatarilor blocurilor conform pct.29 alin.2 al Legii privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr.303 din 13.12.2013 și pct.116 al Regulametului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărîrea Agenției Naționale pentru Reglementare în energetică nr.271/2015 din 16.12.2015 al Republicii Moldova.

Conform acestora "... Volumul înregistrat de contorul de la branșamentul blocului locativ, dar nedistribuit, în baza indicațiilor contoarelor individuale/normelor de consum aplicate se repartizează adaugător pentru fiecare apartament proporțional consumul înregistrat de contoarele instalate în apartament și conform normelor de consum în lipsa contoarelor".

Deci, mărimea cotei-părţi depinde de diferenţa volumului colectat de pe contorul de bloc, şi a sumelor volumelor raportate şi calculate.

Se recomandă asociaţiilor, gestionarilor şi furnizorilor să stabilească data citirii contoarelor de apartament cât mai apropiată de data citirii contoarelor pe bloc, pentru a reduce diferenţele în rezultate.