Lista actelor pentru compensare

Suma compensată este oferită de Primăria Municipiului Chişinău pentru familiile defavorizate social coform regulamentelor:
Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.15/15 din 25.09.2008,
Dispoziţia Primăriei Municipiului Chişinău nr.774-d din 11.11.2008,
Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.14/11 din 22.12.2009,
Dispoziţia Primăriei Municipiului Chişinău nr.903-d din 05.10.2011,
Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.4/4-1 din 15.05.2012,
Dispoziţia Primăriei Municipiului Chişinău nr.1212-d din 26.10.2012,
Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.8/9 din 20.12.2012,
Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.3/12 din 11.04.2017,
Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.6/6 din 04.07.2017

Conform acestora "... Se stabileşte cuantumul venitului global mediu lunar în sumă de 3000 lei per persoană pentru compensarea cheltuielilor la efectuarea plăţilor pentru unele servicii comunale şi resurse energetice".

Lista actelor necesare de prezentat gestionarului fondului locativ, pentru primirea compensaţiei sunt următoarele:

  • buletin de identitate (copie), cu indicarea IDNP-ului în cererea-tip sau de confirmare a persoanei care depune actele;
  • adeverinţa de naştere a copiilor (copie);
  • certificatul despre starea civilă (după caz) eliberat de către Oficiul Stării Civile (copie);
  • actul care confirmă dreptul de proprietate asupra imobilului;
  • certificatul despre componenţa familiei, eliberat de către gestionarul fondului locativ sau primăriile oraşelor, satelor (comunelor) din componenţa municipiului Chişinău;
  • certificatul privind tipul de încălzire şi alte servicii care beneficiază solicitantul, eliberat de ăntreprinderea municipală de gestionare a fondului locativ sau de primărie, de către cooperativele pentru construcţii de locuinţe , asociaţiile de proprietari ai locuinţelor privatizate, asociaţiile de coproprietari în condominiu, de întreprinderile ce au la balanţă fond locativ şi cămine;
  • facturile despre plata energiei termice (energiei electrice) sau gazelor naturale pe ultima lună până la depunerea cererii (copii)
  • extrasul din contul personal sau cartea de imobil, eliberate de către gestionarul fondului locativ, indiferent de forma de proprietate, sau primăriile oraşelor, satelor (comunelor) din componenţa municipiului Chişinău;
  • actul ce confirmă venitul beneficiarului potenţial pentru anul precedent, eliberat de către Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă.