Lista actelor pentru compensare

Suma compensată este oferită de Primăria Municipiului Chişinău pentru familiile defavorizate social coform regulamentelor:
Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.15/15 din 25.09.2008,
Dispoziţia Primăriei Municipiului Chişinău nr.774-d din 11.11.2008,
Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.14/11 din 22.12.2009,
Dispoziţia Primăriei Municipiului Chişinău nr.903-d din 05.10.2011,
Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.4/4-1 din 15.05.2012,
Dispoziţia Primăriei Municipiului Chişinău nr.1212-d din 26.10.2012,
Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.8/9 din 20.12.2012,
Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.3/12 din 11.04.2017,
Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.6/6 din 04.07.2017,
Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.15/5 din 22.12.2017,
Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.15/6 din 22.12.2017,
Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.8/43 din 27.11.2018,
Dispoziţia Primăriei Municipiului Chişinău nr.732-d din 11.10.2019,
Dispoziţia Primăriei Municipiului Chişinău nr.738-d din 15.10.2019,
Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.2/2 din 20.11.2019,
Dispoziţia Primăriei Municipiului Chişinău nr.593-d din 29.10.2020,
Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.22/1 din 22.12.2020,
Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.8/12 din 12.10.2021

Se stabileşte că pot beneficia de ajutorul financiar persoanele defavorizate din municipiul Chişinău, al căror venit lunar per persoană pentru anul fiscal precedent datei depunerii cererii nu a depăşit suma de 3000 (trei mii) lei, în conformitate cu prevederile Regulamentului.

Totodată se stabileşte, ca excepţie, că pot beneficia de ajutorul financiar familiile tinere (unul din soţi nu a atins vârsta de de 35 ani, sau singur părinte cu vârsta până la 35 ani) din municipiul Chişinău, al căror venit lunar per persoană pentru anul fiscal precedent datei depunerii cererii, nu a depăşit suma de 5000 (cinci mii) lei per persoană.

Cererile privind acordarea ajutorului financiar pot fi depuse pe toată durata sezonului de încălzire respectiv.

În sprijinul cererii se anexează, dupa caz, următoarele acte:

  • copia actelor de identitatea membrilor familiei/persoanelor înregistrate în locuinţă (buletin de identitate, adeverinţa de naştere a persoanelor minore);
  • copia actului care confirmă dreptul de proprietate asupra locuinţei;
  • certificatul privind persoanele înregistrate în locuinţă, eliberat de către Agentia Servicii Publice pentru solicitanţii din oraşul Chişinău;
  • certificatul privind componenţa familiei, eliberat de către primăriile oraşelor, satelor şi comunelor pentru solicitanţii din suburbiile municipiului Chişinău;
  • extras din fişa locuinţei şi tabelul nominal pentru locuinţele proprietate publică;
  • facturile despre plata pentru resursele energetice şi serviciile comunale pentru ultima luna până la depunerea cererii (în copie), cu excepţia persoanelor care beneficiază pentru prima dată de resursele energetice şi serviciile comunale respective;
  • avizul de şedere (tradus) pentru ultimele 12 luni precedente, de la data depunerii cererii, eliberat de organele abilitate competente pentru persoanele înscrise în locuinţă, dar aflate peste hotare;
  • declaraţia membrilor familiei şi persoanelor înregistrate la domiciliu în locuinţa respectivă privind acordul la prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului de ajutor financiar referitor la corectitudinea informaţiei în cerere pentru acordarea ajutorului financiar.

Cererea se consideră completă şi se acceptă pentru examinarea dreptului dacă toate datele necesare si actele confirmative au fost oferite de către solicitant, în caz contrar cererea se respinge.